Usługi

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DZIAŁANIEM APLIKACJI

Tworzycie aplikację, która musi spełniać wyśrubowane wymagania jakościowe a podczas testów pojawiają się problemy wydajnościowe? SNI Solutions może pomóc ze statyczną i dynamiczną analizą kodu. Rozwiązujemy problemy funkcjonalne i niefunkcjonalne (np. wydajnościowe). Potrafimy zlokalizować w aplikacjach słabe i newralgiczne miejsca oraz określić plan prac dla ich korekty.

 

MODERNIZACJA I PRZEJMOWANIE APLIKACJI

Twoja firma przejęła w utrzymanie aplikację i potrzebujecie szybkiego wsparcia? Pomagamy w przejęciach developmentu oraz w modernizacjach aplikacji (przeniesieniu na nowe technologie).

 

ODZYSKIWANIE KODU APLIKACJI

Jeżeli kod aplikacji został zagubiony bądź utraciliście go Państwo w inny sposób możemy pomóc go odzyskać. Nasze usługi obejmują odzyskanie kodu napisanego w językach wysoko jak i nisko poziomowych.

 

DEVELOPMENT APLIKACJI

Oferujemy usługi programistyczne na różnych etapach developmentu aplikacji (od analityka, przez architekta i kodera do testera). Specjalizujemy się w językach C, C++, .NET, Java, JavaScript. W sytuacjach kryzysowych (np. w przypadku zagrożenia terminów) możecie Państwo na nas liczyć również poza standardowymi godzinami pracy.